Żarłoczne żółwie w Fosie Miejskiej we Wrocławiu. Będą je odławiać [FOTO]

Żółwie w Fosie Miejskiej we Wrocławiu nie zamieszkały z własnej woli, a za sprawą swoich właścicieli.

żółwie w Fosie Miejskiej we Wrocławiu

na zdj. żółw czerwonolicy / fot Barłomiej Gorzkowski / Edyta Turniak / Aleksandra Kolanek

Żółwie w Fosie Miejskiej we Wrocławiu nie zamieszkały z własnej woli, a za sprawą swoich właścicieli. Urocze żółwie, wielkości pięciozłotówki szybko rosną i okazuje się, że właściciele dłużej nie chcą się nimi zajmować. “Uwalniają” je więc do środowiska naturalnego, co jest nielegalne, bo żółwie czerwonolice to gatunek bardzo inwazyjny. Między lipcem a październikiem będą we Wrocławiu prowadzone ich odłowy.

W Fosie Miejskiej we Wrocławiu umieszczone zostaną pułapki plażowiskowe, w które chwytane będą żółwie, głównie czerwonolice. Pułapki będą regularnie kontrolowane przez członków Towarzystwa Herpetologicznego Natrix, którzy w latach ubiegłych prowadzili monitoring żółwi w Fosie.

Żółwie te – mimo sentymentu, jaki z pewnością czuje do nich część wrocławian – są zagrożeniem zarówno dla rodzimej przyrody, jak i mogą stanowić zagrożenie dla człowieka – tłumaczy Aleksandra Kolanek, prezeska TH Natrix.

Czytaj także: Ptaszarnia w ZOO Wrocław już otwarta [PODCAST i FOTO]

Inwazyjne żółwie w Fosie Miejskiej we Wrocławiu są nie tylko bardzo żarłoczne i trzebią populacje płazów, bezkręgowców czy ryb, ale także są źródłem licznych patogenów, zagrażających m.in. ptakom gniazdującym na ziemi oraz ludziom. Poza terenami miejskimi wypierają też rzadkiego i zagrożonego żółwia błotnego, jedyny naturalnie występujący polski gatunek. Wraz ze zmianami klimatu rośnie zagrożenie, że obce żólwie zaczną się w polskich warunkach rozmnażać. Udanego lęgu jeszcze nie udało nam się potwierdzić, ale takie próby już były podejmowane – ostrzega Aleksandra Kolanek.

Pulapka plazowiskowa Fot Bartlomiej Gorzkowski 1 Kolorowe Ptaki.com
Zolw ozdobny Fot Aleksandra Kolanek Kolorowe Ptaki.com

Żółwie trafiają do środowiska w wyniku niewiedzy właścicieli. Często kupowane są jako urocze żółwiki wielkości pięciozłotówki. Niestety szybko rosną i sprawiają coraz więcej problemów hodowlanych. Wówczas są „uwalniane” do środowiska naturalnego, co jest niezgodne z prawem, a w dodatku nie jest dobre ani dla przyrody ani też dla samych żółwi. W trosce o ich dobro, po odłowieniu zostaną umieszczone w uprzednio przygotowanych dla nich miejscach. Żaden żółw nie zginie w wyniku realizacji projektu – uspokaja Aleksandra Kolanek – trafią one do azylu, gdzie dożyją bezpiecznie reszty swoich dni, a nasza przyroda też będzie bezpieczniejsza.

TH Natrix apeluje także o zgłaszanie zaobserwowanych żółwi przez specjalny formularz zamieszczony na ich stronie internetowej: www.natrix.org.pl/zolwie-w-polsce.

Zobacz więcej na www.KolorowePtaki.com:

Nie musimy nawet znać się na gatunkach żółwi – jeżeli załadujemy do formularza zdjęcie, żólwia zidentyfikują specjaliści z Fundacji Epicrates – tłumaczy szefowa TH Natrix.

Ta baza w przyszłości ma przydać się organom ochrony przyrody w Polsce oraz władzom samorządowym. Projekt, koordynowany przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w kilku lokalizacjach w Polsce, ma zakończyć się eksperckim opracowaniem wytycznych dla gmin, które w przyszłości będą zobowiązane do humanitarnego usuwania gatunków inwazyjnych ze środowiska naturalnego.

Odłowy żółwi ozdobnych z Fosy Miejskiej we Wrocławiu, to część projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, mającego na celu wypracowanie metod radzenia sobie z inwazyjnymi gatunkami, które zagrażają przyrodzie i człowiekowi.

Pulapka plazowiskowa Fot Bartlomiej Gorzkowski Kolorowe Ptaki.com
Zolw czerwonolicy Fot Barlomiej Gorzkowski Kolorowe Ptaki.com
Monitoring Fosy Miejskiej z 2018 roku Fot Aleksandra Puchtel 1 Kolorowe Ptaki.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *