Shanghai: Politechnika Wrocławska wyróżniona w światowym rankingu

Shanghai Politechnika Wrocławska
mat. pras. shanghairanking.com

Poznaliśmy tegoroczne wyniki prestiżowego rankingu Shanghai Global Ranking of Academic Subjects, w którym uczelnie porównywane są w 54 obszarach nauki. Politechnika Wrocławska została wyróżniona w trzech dziedzinach – matematyce, energetyce oraz inżynierii mechanicznej. Na szczycie shanghaiskiej listy są uczelnie amerykańskie i brytyjskie: Harvard, Stanford, Cambridge i MIT.

Wyniki rankingu GRAS publikowane są od 2009 r. przez Shanghai Ranking Consultancy. W zestawieniu uczelnie oceniane są w 54 dziedzinach z zakresu nauk przyrodniczych, inżynierii, nauk o życiu, nauk medycznych oraz nauk społecznych. W tym roku sklasyfikowano ponad 4000 uczelni z całego świata.

W najnowszym rankingu znalazły się w sumie trzy dyscypliny naukowe z Politechniki Wrocławskiej, w tym najwyżej notowana Mathematics (pozycja w przedziale 201-300 w kategorii Natural Sciences). Swoje pozycje w porównaniu z 2020 rokiem utrzymaliśmy też w dwóch dyscyplinach: Mechanical Engineering (pozycja w przedziale 301-400) oraz Energy Science & Engineering (pozycja w przedziale 301-400) – obie notowane w ramach kategorii Engineering.

Rankingi GRAS wykorzystują szereg obiektywnych wskaźników akademickich i danych pochodzących od osób trzecich oraz pomiaru wyników światowych uniwersytetów w odpowiednich dziedzinach, w tym z wyników badań, wpływu badań, współpracy międzynarodowej, jakości badań i uwzględniających międzynarodowe nagrody akademickie.

Pełne wyniki rankingu dostępne są na oficjalnej stronie GRAS.

Czytaj także:

Informacja Prasowa

Verified by MonsterInsights