Panorama Racławicka we Wrocławiu otwarta dla zwiedzających

Panorama Racławicka we Wrocławiu otwarta dla zwiedzających

Panorama Racławicka we Wrocławiu znów czynna. Największa atrakcja turystyczna Wrocławia znów jest otwarta dla zwiedzających. Przez ostatnie kilka miesięcy była modernizowana i unowocześniana. Teraz oprócz słynnego obrazu Jana Styki i Wojciecha Kossaka, dostępne są również instalacje multimedialne. Przebudowany został także główny hol witający gości.

Tematyczne ścieżki zwiedzania i efekty specjalne w dużej rotundzie, mapping i pokaz multimedialny w małej rotundzie, nowoczesne księgarnia i kasa, przestrzeń bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych – to niektóre ze zmian, jakie nastąpiły w wyniku modernizacji budynków Muzeum „Panorama Racławicka” informuje Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Panorama Racławicka po remoncie

W dużej rotundzie będzie można wysłuchać nie tylko komentarza znanego widzom do tej pory. Przygotowanych zostało kilka nowych ścieżek zwiedzania: malarska, lwowska, panoramiczna i dla najmłodszych. Komentarz podstawowy będzie dostępny w 18 językach (nowością jest Polski Język Migowy).

Część planowanych prac związana była z zapewnieniem bezpieczeństwa Muzeum „Panorama Racławicka” i dostosowania go do obowiązujących przepisów. System stałych urządzeń gaśniczych chroniących płótno został wymieniony na instalację zraszaczową wykorzystującą wysokociśnieniową mgłę wodną. Zainstalowany został nowy system sygnalizacji przeciwpożarowej i nowe oświetlenie awaryjne, zapewniające bezpieczeństwo gościom i pracownikom. Modernizacja systemu kamer zapewni nadzór nad całym Muzeum „Panorama Racławicka”.

Czytaj więcej na www.KolorowePtaki.com:

Gruntownemu remontowi i przebudowie poddane zostały toalety. Wszystkie planowane prace odbywały się pod kontrolą konserwatorów zabytków – zarówno tych z urzędu (budynek wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Dolnośląskiego), jak i tych, którzy wchodzą w skład wybranego zespołu realizującego prace budowlane i konserwatorskie w Muzeum „Panorama Racławicka”, a wreszcie i konserwatorów zatrudnionych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu:

Przeszło trzydzieści pięć lat jakże intensywnej eksploatacji budynku Muzeum „Panorama Racławicka”, obecności w nim blisko jedenastu milionów gości – to musiało pozostawić ślad na kondycji tego wybitnego dzieła polskiej architektury powojennej autorstwa Ewy i Marka Dziekońskich. Świadomość tego, że od końca XIX w. ta wyjątkowa kreacja malarska, ale także swoisty pomnik polskiego patriotyzmu i przejaw dumy z odniesionego zwycięstwa, cieszy się tak wielkim uznaniem wszystkich tych, którzy podziwiali Panoramę Racławicką we Lwowie, a dzisiaj we Wrocławiu, sprawiła, że podjęliśmy się niełatwego zadania przywrócenia temu monumentalnego obrazowi godnej go oprawy architektonicznej.

Posłuchaj całej rozmowy z prof. Piotrem Oszczanowskim:

Projekt „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Całkowita wartość projektu: 29 610 295,26 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 18 227 184,57 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dotacja celowa): 5 480 318,98 zł

Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 5 404 641,71 zł

Środki własne Muzeum Narodowego we Wrocławiu: 498 150,00 zł

Piotr Kaszuwara

Dziennikarz. Od wielu lat współpracownik wielu polskich redakcji. Między innymi Polskiego Radia we Wrocławiu, Programu 1, 2 oraz 3 Polskiego Radia, Money.pl, Polsat News i Onet.pl,.
Verified by MonsterInsights