Kontakt

KP Media Piotr Kaszuwara
NIP: 7722246470
Siedziba: Wrocław

Tel. 506 196 180
email: redakcja@koloroweptaki.com

Autorzy:

Piotr Kaszuwara – piotr@koloroweptaki.com
Agnieszka Kaniewska – agnieszka@koloroweptaki.com
Sara Blejwas – sara@koloroweptaki.com

Verified by MonsterInsights