ZUS policzył cudzoziemców w największych miastach Polski. 119 narodowości na Dolnym Śląsku

zus cudzoziemcy obcokrajowcy
fot. David Leggett / Flickr / CC BY 2.0

ZUS policzył ilu obcokrajowców legalnie pracuje w Polsce. Okazuje się, że w ciągu ostatniego półrocza wzrosła liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. W kwietniu tego roku legalnie pracowało w Polsce 780,5 tysięcy obcokrajowców – czytamy w komunikacie ZUS. Oznacza to wzrost w stosunku do lutego 2020 roku o ponad 110 tysięcy osób. Jeśli porównać te dane do marca 2021, to widzimy, że w ciągu zaledwie miesiąca przybyło o 14,5 tysiąca zarejestrowanych ludzi. Największy wzrost ZUS odnotował w przypadku obywateli Ukrainy – o 10,3 tysiąca osób – czytamy w komunikacie.

Na Dolnym Śląsku zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest 73,4 tysięcy cudzoziemców, co oznacza wzrost o prawie 14 tysięcy w ciągu pół roku.  Wśród ponad 70 tysięcy osób jest 59,7 tysięcy Ukraińców, co stanowi wzrost o ponad 10 tysięcy. Tylko w województwie Mazowieckim pracuje więcej Ukraińców niż na Dolnym Śląsku – 93,1 tysięcy. W Gdańsku – 31 tysięcy, w Krakowie i Poznaniu po 30 tysięcy.

– Duży wzrost liczby pracowników szczególnie z Ukrainy jest z pewnością wynikiem odblokowania granic po pierwszym lockdownie. Co istotne przyjeżdżający do nas obcokrajowcy coraz częściej pracują legalnie, czyli są ubezpieczeni – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – A to oznacza, że nie tylko zbierają kapitał na przyszłą emeryturę, ale są także objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i wypadkowym. Mogą także korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego – dodaje Kowalska-Matis.

Pracownicy z Ukrainy legalnie zatrudnieni na Dolnym Śląsku stan na kwiecień 2021:

Jak czytamy w komunikacie ZUS, wpływ na liczbę pracujących cudzoziemców w Polsce miała epidemia Covid-19. Liczba obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS na koniec sierpnia ubiegłego roku wynosiła 658,2 tysięcy, obecnie jest ich 780 tysięcy, co oznacza wzrost o 122,3 tysiące.

Te liczby pokazują, że obecnie pracuje u nas więcej cudzoziemców niż przed pandemią. To rekordowa ilość obcokrajowców, którzy legalnie pracują w Polsce, do której należy dodać te osoby, które wciąż pracują bez żadnych umów – mówi rzeczniczka.

Gdzie obcokrajowców jest najwięcej?

Najwięcej cudzoziemców zgłoszonych do ZUS-u pochodzi z Ukrainy – 564 109 tysięcy (w sierpniu 2020 roku: 480,9 tysięcy). Na drugim miejscu są Białorusini – 54 405 (wzrost o 10 tysięcy). Na trzecim – Gruzini, których w rejestrach Zakładu jest 14 278 (wzrost o 4 tysiące.).  

Na Dolnym Śląsku pracuje 3 tysiące Białorusinów, 700 Gruzinów, 600 Hindusów i ponad 500 Włochów.

Mamy także 3 Mauretańczyków, 3 Cypryjczyków, 8 obywateli Peru, 3 z Salwadoru. W naszym regionie pracują cudzoziemcy reprezentujący aż 119 narodowości – opowiada Kowalska-Matis.

Czytaj także:

Do ubezpieczeń społecznych zgłoszeni są również obywatele bardziej odległych, często egzotycznych krajów. To osoby pochodzące m.in. z Nowej Zelandii, Republiki Zielonego Przylądka czy Wysp św. Tomasza.

Największy skok w ilości cudzoziemców pracujących w Polsce dokonał się w latach 2017/2018. Obecnie zgłoszonych do ZUS jest 780,5 tysięcy obywateli obcych państw, z czego 454 tysięcy to pracownicy na umowach a 22, tysięcy prowadzi własne firmy.

Jakich narodowości jest najwięcej?

Tradycyjnie wśród obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń największą grupę stanowią obywatele Ukrainy – ok. 75 proc. Należy jednak pamiętać, że nie każdy legalnie pracujący w Polsce cudzoziemiec musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS. Niektórzy z nich pracują na umowach nie oskładkowanych lub ubezpieczają się KRUS. Nieznana jest liczba osób pracujących „na czarno”.

Cudzoziemiec, jeżeli spełnia warunki – w świetle prawa polskiego – do zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzenia działalności na terenie Polski – objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Przy zatrudnieniu znaczenie ma to czy taka osoba posiada pozwolenie na pracę wydawane przez wojewodę na wniosek pracodawcy oraz czy ma wizę lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest posiadanie zezwolenia na pobyt stały, czasowy, pobyt rezydenta czy przyznanie statusu uchodźcy.

Piotr Kaszuwara

Dziennikarz. Od wielu lat współpracownik wielu polskich redakcji. Między innymi Polskiego Radia we Wrocławiu, Programu 1, 2 oraz 3 Polskiego Radia, Money.pl, Polsat News i Onet.pl,.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Verified by MonsterInsights